Korona Salgını ve Etnomüzikoloji Disiplinin Geleceği

Korona salgını sosyal ilişkileri değiştirirken, bizi yeni iletişim kurma ve sosyalleşme biçimlerini keşfetmeye yöneltti. İnternetin sunduğu iletişim olanakları da müzik icra ve dinleme pratikleri üzerinde çok büyük bir etki ve dönüşüm yarattı. Araştırma yöntemi olarak etnografik yöntemi kullanan sosyal bilimler ve insan bilimleri alanındaki araştırmacılar, hızla dijital etnografinin imkanlarını değerlendirmeye aldılar. Etnomüzikoloji alanında da araştırma ve çalışmaların kapsam ve yönteminin online etnografik araştırma yürütmeye uygun şekilde güncellendiği bir dönemdeyiz.
Kapitalizmin doğa ve insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri ile yüzleşmeye başladığımız bu dönemde etnomüzikoloji disiplini ekomüzikoloji alanında önemli bir literatür yaratmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda ekomüzikolojiye daha fazla ilgi gösterileceğini öngörmek mümkün.